Strategisk rekruttering – før din virksomhedsstrategi ud i det virkelig liv ved, at rekruttere de rette personer

StratgicRecruitment-DK.jpg

Strategisk rekruttering er et aktuelt emne, især nu når vi udarbejder forretningsplaner og fremlægger budgetter for næste år. Men hvordan adskiller strategisk rekruttering sig fra den traditionelle rekruttering? I strategisk rekruttering er de organisatoriske behov knyttet til virksomhedens overordnede strategiske forretningsplan. Fokus på disse rekrutteringer er at finde de fremtidige talenter, som du har brug for til at udføre forretningsplanen.

Lad os f.eks. sige at en af virksomhedens nøglefokusområder til fremtidige planer er, at udvikle nye digitale løsninger, som giver kunderne merværdi og bringer mere vækst til din virksomhed. For at kunne opnå dette skal du dermed kunne erhverve dig denne form for kompetencer til din organisation. Hvis dette er din virksomheds første skridt i retning mod den digitale transformationsproces, er den første person som du skal rekruttere, en person som forstå din forretning, og kan se hvordan den digitale udvikling kan bringe dig øget værdi i processen imod slutkunden. Denne person vil være ansvarlig for at lede den digitale forandring og øge mængden af de krævet kompetencer i din organisation. Rekrutteringen af denne person understøtter virksomhedens overordnede forretningsplan og er derfor en strategisk rekruttering.

Strategiske rekrutteringsbehov udarbejdes ofte i form af en handlingsplan i form af tal, kvalitet, færdigheder og talenter i hvert hjørne af organisationen. Den væsentligste lighed mellem strategisk rekruttering og rekruttering er, at begge involverer ansættelser for ledige stillinger. De adskiller sig på det punkt, når det kommer til tidsrammen mellem disse to former for rekrutteringer. Med rekruttering ansætter du en kandidat til at starte med det samme, mens du med strategisk rekruttering ansætter for fremtidens behov. At forstå forskellene mellem disse to vil give dig en mulighed for at forstå dine ansættelsesbehov. Det hjælper især med din virksomheds korte og langsigtede ansættelsesbehov.

 

Nye kompetencer er ofte de sværeste at finde

Strategiske kompetencer er de sværeste at finde for virksomheder. Det kræver meget tid at planlægge, gennemgå og ansætte en kandidat, der passer til virksomhedens fremtidige behov og strategi. Kvaliteten af de medarbejdere der rekrutteres af virksomheden, hjælper med at forme og skabe virksomhedens fremtid. Virksomheder har derfor brug for den rette blanding af erfaring, færdigheder og talenter til at muliggøre vækst for virksomheden. Den strategiske rekrutteringsmetode kræver, at virksomheder måler effektiviteten af deres rekrutteringspolitikker. Dette er vigtigt, fordi der ofte er meget tid og penge på spil, når vi taler rekruttering. Hvert firma skal i dag holde sig selv innovativt og tilegne sig ny viden til at overleve i dagens stadigt skiftende konkurrencedygtige markeder.

På grund af globaliseringen og internationaliseringen af nutidens virksomheder og markeder har det resulteret i hyppige og ofte ændringer inden for markederne med meget korte advarsler. Uden at forbedre deres nuværende tilstand, vil virksomhederne se sig overgået af andre virksomheder, som har tilpasset sig disse ændringer. Strategisk rekruttering og rekruttering som helhed handler om at virksomheder skal være dristige og modige nok til at udfordre deres status quo. Tør at spørge sig selv; hvordan kan vi blive bedre og tiltrække bedre kandidater for til at opfylde virksomhedens potentiale.Derfor er strategisk rekruttering en strategi for virksomheden, som forener flere udfordringer og løsninger, som virksomheden måtte møde på grund af de sociale ændringer. Det er vigtigt for virksomheden at hele tiden at forny og genoverveje, hvad de gør, og hvordan de gør det. Vær modig. 


Michael Chang er konsulentchef med et ønske om at hjælpe virksomheder med at forstå den merværdi som strategisk rekruttering kan bidrage med og finde løsninger til både strategiske og ikke-strategiske rekruttering. Michael har også forsket emnet i sin afhandling Diversity Management gennem strategisk rekruttering, fra Copenhagen Business School. Nogle virksomheder kan få brug for at finde en dygtig kandidat lige her og nu og samtidig have et behov for fremtidens kompetencer. Forskellige former for løsninger til forskellige behov.

New Call-to-action 

Aiheet: ITRecruiting

Recent posts

Topics

Download-leaders-guide-digital-transformation-barona-it